Diagnostyka

Od roku 2012 Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej poza działalnością naukową i dydaktyczną, prowadzi również działalność usługowo-badawczą. Działalność ta polega na wykonywaniu na rzecz zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów na podstawie umów lub zleceń następujących badań molekularnych: