O nas

Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej została utworzona w 2010 roku, w październiku 2014 roku uzyskała status Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej. Organizatorem oraz pierwszym kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos. Głównym bodźcem do powstania Samodzielnej Pracowni Hematoonkologii Doświadczalnej było uzyskanie grantu FOCUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców tworzących zespoły naukowe w dziedzinie onkologii. Znaczna część wyposażenia min.: 8-kapilarowy sekwenator DNA, Nucleofector, Western Blott oraz aparatura do wizualizacji zostały zakupione dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Tematyka badawcza koncentruje się na immunologicznych oraz molekularnych mechanizmach nowotworzenia w odniesieniu do rozrostowych chorób krwi. Zakład współpracuje z licznymi instytutami naukowymi w Polsce i na świecie, min.: Harvard University, Duke University, Cancer Research Institute, Heidelberg University, University in Ulm, University in Mainz, Masaryk University in Brno oraz w Polsce z Warszawskim i Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej jest miejscem pracy naukowej słuchaczy Studium Medycyny Molekularnej.

Najnowsze Publikacje

Skórka K, Kot M, Knap J, Giannopoulos K.
Zaburzenia układu immunologicznego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.
Postepy Hig Med Dosw Jan:2019; 73 : 117-132.
(IF=0.783)

Malesa A, Nowak J, Skórka K, Karp M, Giannopoulos K.
Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych.
Acta Haematologica Polonica 2018 (in press)

Jurczyszyn A, Castillo JJ, Avivi I, Czepiel J, Davila J, Vij R, Fiala MA, Gozzetti A, Grząśko N, Milunovic V, Hus I, Mądry K, Waszczuk-Gajda A, Usnarska-Zubkiewicz L, Dębski J, Atilla E, Beksac M, Mele G, Sawicki W, Jayabalan D, Charliński G, Gyula Szabo A, Hajek R, Delforge M, Kopacz A, Fantl D, Waage A, Crusoe E, Hungria V, Richardson P, Laubach J, Guerrero-Garcia T, Liu J, Vesole DH.
Secondary plasma cell leukemia: a multicenter retrospective study of 101 patients.
Leuk Lymphoma. 2018 Jul 2:1-6.
(IF= 2.644)

Dimopoulos MA, Grosicki S, Jędrzejczak WW, Nahi H, Gruber A, Hansson M, Gupta N, Byrne C, Labotka R, Teng Z, Yang H, Grzasko N, Kumar S.
All-oral ixazomib, cyclophosphamide, and dexamethasone for transplant-ineligible patients with newly diagnosed multiple myeloma.
Eur J Cancer. 2018 Nov 21;106:89-98.
(IF= 7.191)

Bartosińska J, Zakrzewska E, Purkot J, Michalak-Stoma A, Kowal M, Krasowska D, Chodorowska G, Giannopoulos K.
Decreased blood CD4+PD-1+ and CD8+PD-1+ T cells in psoriatic patients with and without arthritis.
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Aug;35(4):344-350.
(IF=1.471)

Prof. dr hab. K. Giannopoulos

Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Prof. Giannopoulos jest autorem i współautorem wielu publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym IF = 256 oraz 6 rozdziałów w podręcznikach. Łączna suma cytacji wg Web of Knowledge 1469 (bez autocytacji, indeks Hirscha = 24).