NCN OPUS – REALIZACJA W LATACH 2019-2021

Tytuł: Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej.

Title: The role of microbiota-triggered antigen stimulation in the development and progression of chronic lymphocytic leukemia

UMO-2018/29/B/NZ5/02706

Budżet/Budget: 3 098 800 PLN

Konkurs na etat Post-Doc/ Open call for Post-Doc position (.pdf 373 KB)

NCN OPUS - REALIZACJA W LATACH 2015-2018

Tytuł: Charakterystyka neuropiliny-1 (NRP1) jako celu działania antyangiogennego leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka plazmocytowego.

NCN PRELUDIUM - REALIZACJA W LATACH 2015-2018

Tytuł: Znaczenie kofiliny-1 w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej.

DS - REALIZACJA W LATACH 2015-2017

Tytuł: Regulacja cyklu komórkowego i procesu apoptozy przez kofilinę-1 w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej.

DS - REALIZACJA W LATACH 2015-2016

Tytuł: Charakterystyka neuropiliny-1 jako celu działania antyangiogennego i przeciwbiałaczkowego lenalidomidu u chorych na PBL.

NCN HARMONIA- REALIZACJA W LATACH 2014-2017

Tytuł: Znaczenie zaburzeń eksonu 12 nukleofosminy-1 w ostrych białaczkach szpikowych i zespołach mielodysplastycznych

SKILLS INTER - REALIZACJA W LATACH 2012-2013

Tytuł: Identyfikacja nowych celów dla immunoterapii peptydowej z wykorzystaniem analizy biofizycznej interakcji peptyd – cząsteczka MHC ukrytych epitopów występujących in vivo na komórkach nowotworowych

NCN 2011/01/B/NZ4/00370 - REALIZACJA W LATACH 2012-2015

Tytuł: Rola autoreaktywnych limfocytów T w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej

IUVENTUS PLUS MNiSW IP2011014171 - REALIZACJA W LATACH 2012-2014

Tytuł: "Optymalizacja immunoterapii peptydowej przy użyciu epitopu R3 wywodzącego się z antygenu nowotworowego RHAMM"

N N402 676540 - realizacja w latach 2011-2014

Tytuł: Określenie sygnatury molekularnej dasatynibu w przewlekłej białaczce limfocytowej oraz próby potęgowania jego działania przeciwbiałaczkowego

International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy - realizacja w latach 2011-2014

N N402 351638 - realizacja w latach 2010-2013

Tytuł: Charakterystyka mechanizmu działania leków immunomodulujących w przewlekłej białaczce limfocytowej

DS 462 - realizacja w latach 2010-2012

Tytuł: Ocena ekspresji nukleofosminy-1 u chorych na ostrą białaczkę szpikową

FNP FOCUS - realizacja w latach 2009-2014

Tytuł: Wpływ cząsteczki PD-1 i jej ligandów na przekazywanie sygnału przez receptor B-komórkowy w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej oraz ocena aktywności przeciwnowotworowej hamowania przekaźnictwa PD-1/PD-1L

UE COST - realizacja w latach 2009-2012

Program UE COST akcja EuGESMA ma na celu przeprowadzenie międzynarodowych badań genetycznych i epigenetycznych u chorych na ostrą białaczką szpikową oraz zespoły mielodysplastyczne celem standaryzacji najnowszych metod diagnostycznych i naukowych (GEP, SNP, NGS).

Cancer Immunotherapy Consortium