imie i nazwisko

Michał
Chojnacki

imie i nazwisko

Norbert
Grząśko

imie i nazwisko

Dominika
Iwanek

imie i nazwisko

Agnieszka
Karczmarczyk

imie i nazwisko

Marta
Karp

imie i nazwisko

Joanna
Knap

imie i nazwisko

Marta
Morawska

imie i nazwisko

Magdalena
Paziewska

imie i nazwisko

Marta
Podgórniak

imie i nazwisko

Joanna
Purkot

imie i nazwisko

Maciej
Putowski

imie i nazwisko

Katarzyna
Skórka

imie i nazwisko

Grażyna
Stasiak

imie i nazwisko

Paulina
Własiuk

imie i nazwisko

Joanna
Zaleska

Prof. dr hab. K. Giannopoulos Zespół pod kierownictwem Prof. dr hab. Krzysztofa Giannopoulosa, autora i współautora wielu publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym IF = 256 oraz 6 rozdziałów w podręcznikach. Łączna suma cytacji wg Web of Knowledge 1469 (bez autocytacji, indeks Hirscha = 24. W swoich badaniach zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. Dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI oraz Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH). Jest laureatem grantów START, POWROTY, KOLUMB, FOCUS oraz INTER Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, oraz realizował projekty finansowane przez polskie (MNiSW, NCN) oraz międzynarodowe instytucje badawcze (EU, DFG - German Research Foundation, Else Kröner-Fresenius foundation). Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera. Prof. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym Klubu Młodego Hematologa - sekcji młodych PTHiT. Od 2012 jest Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica.