Diagnostyka

Od roku 2012 Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej a teraz Zakład poza działalnością naukową i dydaktyczną, prowadzi również działalność usługowo-badawczą. Działalność ta polega na wykonywaniu na rzecz zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów na podstawie umów lub zleceń następujących badań molekularnych:

Zlecenie badania

Tutaj można pobrać formularz zlecenia wykonania badania molekularnego (.pdf 225 KB).

Zasady pobierania materiału

Krótki opis ogólnych zasad pobierania i transportu materiału genetycznego do badań molekularnych (.pdf 167 KB).