Projekty Projekty i granty realizowane przez nasz zakładNCN PRELUDIUM - REALIZACJA W LATACH 2019-2022

Identyfikacja nowych terapii celowanych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z uwzględnieniem inhibicji szlaku sygnałowego EZH2

Szczegóły

NCN OPUS – REALIZACJA W LATACH 2019-2022

Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu

Szczegóły

NCN OPUS – REALIZACJA W LATACH 2019-2021

Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej

Szczegóły

NCN OPUS - REALIZACJA W LATACH 2015-2018

Charakterystyka neuropiliny-1 (NRP1) jako celu działania antyangiogennego leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Szczegóły

NCN PRELUDIUM - REALIZACJA W LATACH 2015-2018

Znaczenie kofiliny-1 w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej

Szczegóły

DS - REALIZACJA W LATACH 2015-2017

Regulacja cyklu komórkowego i procesu apoptozy przez kofilinę-1 w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej

Szczegóły

DS - REALIZACJA W LATACH 2015-2016

Charakterystyka neuropiliny-1 jako celu działania antyangiogennego i przeciwbiałaczkowego lenalidomidu u chorych na PBL

Szczegóły

NCN HARMONIA- REALIZACJA W LATACH 2014-2017

Znaczenie zaburzeń eksonu 12 nukleofosminy-1 w ostrych białaczkach szpikowych i zespołach mielodysplastycznych

Szczegóły

SKILLS INTER - REALIZACJA W LATACH 2012-2013

Identyfikacja nowych celów dla immunoterapii peptydowej z wykorzystaniem analizy biofizycznej interakcji peptyd – cząsteczka MHC ukrytych epitopów występujących in vivo na komórkach nowotworowych

Szczegóły

NCN 2011/01/B/NZ4/00370 - REALIZACJA W LATACH 2012-2015

Rola autoreaktywnych limfocytów T w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej

Szczegóły

IUVENTUS PLUS MNISW IP2011014171 - REALIZACJA W LATACH 2012-2014

Optymalizacja immunoterapii peptydowej przy użyciu epitopu R3 wywodzącego się z antygenu nowotworowego RHAMM

Szczegóły

N N402 676540 - REALIZACJA W LATACH 2011-2014

Określenie sygnatury molekularnej dasatynibu w przewlekłej białaczce limfocytowej oraz próby potęgowania jego działania przeciwbiałaczkowego

Szczegóły

INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR CELL THERAPY AND IMMUNOTHERAPY - REALIZACJA W LATACH 2011-2014

Szczegóły

N N402 351638 - REALIZACJA W LATACH 2010-2013

Charakterystyka mechanizmu działania leków immunomodulujących w przewlekłej białaczce limfocytowej

Szczegóły

DS 462 - REALIZACJA W LATACH 2010-2012

Ocena ekspresji nukleofosminy-1 u chorych na ostrą białaczkę szpikową

Szczegóły

DS 462 - REALIZACJA W LATACH 2010-2012

Ocena ekspresji nukleofosminy-1 u chorych na ostrą białaczkę szpikową

Szczegóły

FNP FOCUS - REALIZACJA W LATACH 2009-2014

Wpływ cząsteczki PD-1 i jej ligandów na przekazywanie sygnału przez receptor B-komórkowy w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej oraz ocena aktywności przeciwnowotworowej hamowania przekaźnictwa PD-1/PD-1L

Szczegóły

UE COST - REALIZACJA W LATACH 2009-2012

Program UE COST akcja EuGESMA ma na celu przeprowadzenie międzynarodowych badań genetycznych i epigenetycznych u chorych na ostrą białaczką szpikową oraz zespoły mielodysplastyczne celem standaryzacji najnowszych metod diagnostycznych i naukowych (GEP, SNP, NGS)

Szczegóły

CANCER IMMUNOTHERAPY CONSORTIUM

Szczegóły