ZespółNasz zespół


Andrzej Brzozowski

Członek zespołu

...

Sylwia Gawęda

Członek zespołu

...

Norbert Grząśko

Członek zespołu

...


Katarzyna Jarosz-Chudzik

Członek zespołu

...

Mateusz Jurek

Członek zespołu

...

Magda Kaczmarek

Członek zespołu

...


Agnieszka Karczmarczyk

Członek zespołu

...

Paweł Kiciński

Członek zespołu

...

Michał Kiełbus

Członek zespołu

...


Joanna Knap

Członek zespołu

...

Paulina Kwaśnik

Członek zespołu

...

Natalia Masny

Członek zespołu

...


Marta Morawska

Członek zespołu

...

Magdalena Paziewska

Członek zespołu

...

Marta Masternak

Członek zespołu

...

Bartosz Pronobis-Szczylik

Członek zespołu

...

Joanna Purkot

Członek zespołu

...

Maciej Putowski

Członek zespołu

...

Katarzyna Skórka

Członek zespołu

...

Grażyna Stasiak

Członek zespołu

...

Aleksandra Szabelak

Członek zespołu

...

Monika Szelest

Członek zespołu

...

Magdalena Świtacz

Członek zespołu

...

Paulina Własiuk

Członek zespołu

...

Joanna Zaleska

Członek zespołu

...


Zespół pod kierownictwem Prof. dr hab. Krzysztofa Giannopoulosa, autora i współautora wielu publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym IF = 316,65 oraz 12 rozdziałów w podręcznikach. Łączna suma cytacji wg Web of Knowledge 2,072 (bez cytowań własnych 1941, indeks Hirscha = 24). W swoich badaniach zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. Dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI oraz Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH). Jest laureatem grantów START, POWROTY, KOLUMB, FOCUS oraz INTER Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, oraz realizował projekty finansowane przez polskie (MNiSW, NCN) oraz międzynarodowe instytucje badawcze (EU, DFG - German Research Foundation, Else Kröner-Fresenius foundation). Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera. Prof. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym Klubu Młodego Hematologa - sekcji młodych PTHiT. W latach 2011-2019 był Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica. Od roku 2020 mianowany Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Pełnomocnikiem ds. Badań Klinicznych.