O nas

Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej została utworzona w 2010 roku, w październiku 2014 roku uzyskała status Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej. Organizatorem oraz pierwszym kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos. Głównym bodźcem do powstania Samodzielnej Pracowni Hematoonkologii Doświadczalnej było uzyskanie grantu FOCUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców tworzących zespoły naukowe w dziedzinie onkologii. Znaczna część wyposażenia min.: 8-kapilarowy sekwenator DNA, Nucleofector, Western Blott oraz aparatura do wizualizacji zostały zakupione dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Tematyka badawcza koncentruje się na immunologicznych oraz molekularnych mechanizmach nowotworzenia w odniesieniu do rozrostowych chorób krwi. Zakład współpracuje z licznymi instytutami naukowymi w Polsce i na świecie, min.: Harvard University, Duke University, Cancer Research Institute, Heidelberg University, University in Ulm, University in Mainz, Masaryk University in Brno oraz w Polsce z Warszawskim i Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej jest miejscem pracy naukowej słuchaczy Studium Medycyny Molekularnej.


Najnowsze publikacje

PRZEMYSŁAW KOŁODZIEJ*, MARCIN NICOŚ, PAWEŁ A. KRAWCZYK, JACEK BOGUCKI, AGNIESZKA KARCZMARCZYK, DANIEL ZALEWSKI, TOMASZ KUBRAK, ELŻBIETA KOŁODZIEJ, ANNA MAKUCHKOCKA, BARBARA MADEJ-CZERWONKA, BARTOSZ J. PŁACHNO, JANUSZ KOCKI, ANNA BOGUCKA-KOCKA*
The correlation of mutations and expressions of genes within the PI3K/Akt/mTOR pathway in breast cancer - A preliminary study
Int. J. Mol. Sci. [online] 2021 vol. 22 nr 4 [art. nr] 2061, s. 1-22, bibliogr. poz. 65, [przeglądany 22 lutego 2021]. Dostępny w: https://www.mdpi.com/1422-0067/22/4/2061. DOI: 10.3390/ijms22042061

MACIEJ PUTOWSKI, KATARZYNA SKÓRKA, MONIKA WŁODARCZYK, WALDEMAR TOMCZAK, EDYTA SUBOCZ, JANUSZ HAŁKA, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS*
The prognostic impact of CD49d protein and mRNA expression in patients with chronic lymphocytic leukaemia
Arch. Med. Sci. [online] 2021 s. 1-10, bibliogr. poz. 36, [przeglądany 10 marca 2021]. Dostępny w: https://www.archivesofmedicalscience.com/The-prognostic-impact-of-CD49d-protein-and-mRNAnexpression-in-patients-with-chronic,130646,0,2.html. DOI: 10.5114/aoms/130646

Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej a także Dyrektor Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Prof. Giannopoulos jest autorem i współautorem wielu publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym IF = 316,65 oraz 12 rozdziałów w podręcznikach. Łączna suma cytacji wg Web of Knowledge 2,072 (bez cytowań własnych 1941, indeks Hirscha = 24).


Projekty

NCN PRELUDIUM - REALIZACJA W LATACH 2019-2022

Identyfikacja nowych terapii celowanych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z uwzględnieniem inhibicji szlaku sygnałowego EZH2

NCN OPUS - REALIZACJA W LATACH 2019-2022

Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu

NCN OPUS – REALIZACJA W LATACH 2019-2021

Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej